Jak říkal Jan Werich: ‚Na odbornou práci mají být odborníci‘. Téhle rady se  držím, a proto mám dnes dostatek času na to, abych se mohl plně věnovat své práci, odpočinku a svému osobnostnímu rozvoji. Správu svého majetku a jeho zajištění jsem svěřil do rukou panu Luďku Hroudovi ze společnosti MMJT Consulting. Pravidelně se spolu setkáváme ke konzultacím a řešíme  všechen nezbytný servis okolo mých financí.

Petr P.