Co znamená titul EFP?

Titul EFP (European Financial Planner™) je nejvyšší a nejprestižnější finančně poradenský profesní titul udělovaný mezinárodní certifikační autoritou EFPA Europe.

Získání titulu EFP je podmíněno tím, že uchazeč musí být držitelem certifikátu EFA (European Financial Advisor™) minimálně 2 roky, splnit podmínky certifikační zkoušky EFP a průběžně plnit následné vzdělávání.

Díky evropské certifikaci mohou poradci EFA i EFP pracovat s klienty i v dalších evropských zemích, a to pouze po složení rozdílových zkoušek na témata s lokální odlišností jako je regulace, legislativa, daně. EFP představuje ucelený kvalifikační standard pokrývající všechny oblasti finančního plánování .

Veřejný profil poradce je k dispozici na stránkách profesní organizace EFPA ČR.

Kontakty

tel: +420 725 569 018, e-mail: info@mmjtc.cz