Jarko, řekni nám, prosím, jak si představuješ ideální vztah mezi poradcem a klientem.

Jaroslava KožmínováMyslím, že je to stejné jako u všech dalších oborů. Základem je vždy slušná a co možná nejotevřenější komunikace založená na vzájemné důvěře, respektu a podpoře. Jako každý vztah, tak i tento se musí nejen udržovat, ale i prohlubovat a utužovat. Proto je třeba na něm pořád pracovat. Bezesporu ideálem je navázat během času s klientem přátelství. Z toho všeho, co jsem uvedla, vyplývá, že se jedná o dlouhodobou záležitost. Jako je zvykem v cizích zemích mít svého rodinného lékaře, je stejně dobré  mít při sobě na své životní cestě zodpovědného finančního poradce, kterému mohu bez obav svěřit péči o svůj majetek a finance. Stejně jako zdraví  jsou kolikrát i majetkové záležitosti hodně intimním tématem, s kterým se lidé nechtějí svěřit jen tak někomu na potkání. Pro klienta je důležité věřit, že poradce bude za jeho peníze „bojovat“ a že poradce nakládá se svěřenými penězi s nejlepším vědomím a svědomím. Poradce by měl také soustavným sebevzděláváním udržovat krok s dobou a tím, kromě jiného, potvrzovat svou profesionalitu. Jsem ráda, že mohu pracovat ve firmě, kde  jsou principy jako nezávislost, objektivita, profesionalita a individuální lidský přístup zakódovány ve firemních „stanovách“.

Kontakty

tel: +420 608 949 148, e-mail: kozminova@mmjtc.cz