Honzo, řekni nám, prosím, ve zkratce informace o tvé profesní dráze.

Jsem narozen ve znamení střelce a dá se říct, že od dětství jsem možná i díky tomu měl asi nejvřelejší vztah ke sféře obchodu. Proto jsem taky zamířil ve své profesní kariéře tímto směrem. V roce 1979 jsem absolvoval obchodní fakultu na VŠE v Praze a první praktické zkušenosti po VŠ jsem získával při práci v hotelnictví a gastronomii. Přelomový v mé profesní kariéře byl rok 1993, kdy jsem přešel do oboru financí, kde působím dodnes. Má praxe ve financích pokračovala i zde v rámci obchodních aktivit. Až do roku 2010 jsem působil na top-manažerských pozicích v několika nadnárodních pojišťovacích korporátech, včetně pětileté zkušenosti při rozjezdu pojišťovny v Rusku pro finanční skupinu PPF. V roce 2010 jsem korporátní prostředí definitivně opustil, přešel na „druhý břeh“ a rozhodl jsem vzít odpovědnost do vlastních rukou – své bohaté zkušenosti jsem začal vyžívat společně s manželkou při podnikání v poradenství v oblasti financí a správy majetku. Jak přitom šel čas, stále častěji jsme si s manželkou povídali o společné vizi založit si vlastní firmu. To jsme nakonec uskutečnili a dnes v ní společně podnikáme.

Kontakty

tel: +420 725 569 018, e-mail: tucny@mmjtc.cz