Ondro, řekni nám, prosím, proč tě zaujala příležitost pracovat ve firmě MMJT Consulting.

Jsem studentem oboru Sociologie ve spojení s ekonomií na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze. Odjakživa jsem chtěl být obchodníkem, ale nikdy by mne nenapadlo, že to přijde již při studiu.
Předcházela tomu brigáda na obchodním oddělení ve firmě Bohemia Energy. Tady jsem zjistil, jak přesně obchod funguje a jaká je pracovní náplň obchodníka. Mému nástupu do společnosti MMJT Consulting předcházela odpověď na zajímavý inzerát, který dle slov mé přítelkyně, mi byl šitý na míru. Reakce společnosti na sebe nenechala dlouho čekat a následovaly příjemné pohovory, které bych mohl připodobnit k přátelskému rozhovoru u piva. O to větší byla poté moje radost, když jsem na konci přijímacího řízení od vedení firmy dostal vyrozumění, že jsem byl přijat ke spolupráci. Dnes s odstupem času si stále více uvědomuji, že kombinace reálného prostředí finančního poradenství s mými znalostmi nabývanými při studiu mě utvrzují v přesvědčení, že dělám to, čemu věřím, co považuji rozhodně za užitečné a potřebné a čemu bych se chtěl věnovat i v budoucnosti. Cítím zkrátka, že tahle činnost mne stále více naplňuje a neustále pozitivně rozvíjí.

Kontakty

tel.: +420 603 178 902, e-mail: holub@mmjtc.cz